Наталья Онищенко

Liposomal Formulation of a Phospholipid-Allocolchicinoid Prodrug
M. Kobanenko, D. Tretiakova, E. Shchegravina, N. Antipova, I Boldyrev, A. Fedorov, N. Onishchenko

1Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Moscow
2Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

comments powered by HyperComments